Skip to main content

Delta i projektet?

Deltagande i det aktuella forskningsprojektet innebär personal och patienter inom primärvården bidrar till kunskapsutvecklingen när det gäller social aktivitet på recept bland annat om modellens genomförbart möjlighet minska ensamhet bland seniorer.

Vill du delta i projektet?

Det etikgodkända forskningsprojektet pågår mellan 2023-2025 och som deltagande vårdcentral kommer ni att vara pionjärer i Sverige med att testa och utvärdera detta arbetssätt!

Som deltagande vårdcentral får man fri tillgång till utbildnings- och marknadsföringsmaterial om social aktivitet på recept. Dessutom får man tillgång fördjupningsmaterial i form av
aktuell forskning och rapporter i ämnet samt en direktlänk till projektledningen som gärna diskuterar eventuella problem som dyker upp. Så snart vi har preliminära resultat kommer de deltagande vårdcentralerna få del av dem först.

I projektet efterfrågas inte journalhandlingar och av den anledningen samlas all forskningsinformation in av de deltagande vårdcentralerna utifrån upprättade formulär och rutiner om procedur och dokumentation. Som deltagande vårdcentral är det viktigt att ni tar del av utbildningsmaterialet, använder arbetmodellen i dess befintliga form under testperioden samt utser en kontaktperson som kan ansvara för dialogen med forskarteamet. Det är också viktigt att ni skapar lokala rutiner för att förmedla information om forskningsprojektet så att patienter vid er vårdcentral känner till detta liksom att ni har fungerande rutiner för att följa arbetsmodellen.

Kontakta oss om ni är intresserade av att delta eller veta mer!

Publicerade artiklar

Let’s Try Social Prescribing in Sweden (SPiS) – an Interventional Project Targeting Loneliness among Older Adults Using a Model for Integrated Care: A Research Protocol
Can an ecological-transactional systems model in occupational therapy contribute to a social prescribing programme?